Menu Zamknij

Regulacja naciągu

regulacja naciągu

System regulacji naciągu pozwala na automatyczne sterowanie hamulcem lub sprzęgłem w celu uzyskania stałego naprężenia nawijanej lub odwijanej taśmy.

System regulacji naciągu z tensometrami - odczytujemy wartość naciągu przy pomocy tensometrów,
a następnie wartości te są przetwarzane w regulatorze, który wywołuje odpowiednią zmianę na hamulcu lub sprzęgle.

grafika regulacja naciągu

Sterownik web@tens

Sterownik web@tens

Przetwarza odczytane z tensometrów sygnały, pozwala nastawiać i zmieniać zadaną wartość naciągu, wyświetla aktualną wartość naciągu, reguluje hamulcem lub sprzęgłem.

Wzmacniacz Pyxis

Wzmacniacz Pyxis

Przetwarza i wzmacnia sygnał z tensometrów oraz pozwala na odczyt zmierzonej wartości.

Tensometry CF

Tensometry CF

Tensometry wraz z rolką tworzą układ pomiarowy. Pozwalają mierzyć rzeczywisty naciąg wstęgi.

Rolka tensometryczna CPF

Rolka tensometryczna CPF

Rolka tensometryczna z jednostronnym mocowaniem kołnierzowym to rozwiązanie dedykowane do odczytu naciągu wąskich wstęg materiału.

Uproszczony system regulacji z czujnikiem ultradźwiękowym.
Nie jest mierzony rzeczywisty naciąg. Zamiast tego płynnie zmieniamy wartość siły hamowania w zależności od średnicy rolki.

grafika regulacja naciągu

Czujnik ultradźwiękowy

Czujnik ultradźwiękowy

Mierzy odległość od rolki, co pozwala określić średnicę rolki i wraz ze zmianą średnicy odpowiednio regulować hamulcem lub sprzęgłem.

Wzmacniacz LEO oraz E/P konwerter
Przetwarzają otrzymane sygnały wejściowe aby na wyjściu uzyskać sygnał pozwalający na regulację hamulcem lub sprzęgłem.

Wzmacniacz LEO

wzmacniacz LEO

Pozwala na regulację hamulcami magnetycznymi.

Przetwornik elektro-pneumatyczny

Przetwornik elektro pneumatyczny

Pozwala na regulację hamulcami pneumatycznymi.